Şirketlerde Matematik Düşünceyi İçselleştirmek

Çalıştığımız  şirketlerde  iki birim  vardır ki  diğer çalışma  birimleri  tarafından pek büyük sempati ile  kucaklanmayabilirler.  Bir çoğunuzun  hemen  tahmin edebileceği üzere birisi  Mali İşler, diğeri de Bilgi Teknolojileri  departmanlarından bahsediyoruz.  Yazımızda öncelikle Mali işler departmanına  odaklanacağız. Bu anti sempati riski yüzünden bu  birimin başındaki yönetici arkadaşlara da diğer  tüm birimlerden daha  ağır sorumluluklar  düşer.  Öncelikle  tüm finansal konuların doğru ve zamanında kayıt altına alınması ve her şirketin kendi süreçlerine  göre  en kısa sürede  en güvenilir finansal raporların üretilmesi  çok önemlidir.

Bu sempati riski neden doğuyor bunu iyi analiz etmeliyiz. İşletmelerimiz  kâr amacıyla kurulmuş müesseseler olduğuna ve bu raporlamanın  mali işler departmanı sorumluluğunda olduğuna göre, her türlü harcama  evrakı bu departmanın disiplini sayesinde  doğru kayda girebilir. İşin ilginç tarafı gider faturalarının kabardığı  dönemlerde şirket mali raporları negatif yönde alarm verdiğinde bu giderlerin sorumluları çoğu zaman çok ön plana çıkmazlar.  Bu giderlerin raporlara intikalini sağlayan Mali İşler departmanı ise bazen haksız yere ispiyoncu muamelesi görebilir. Oysa gelirlerin arttığı dönemlerde de  aynı şeffaflıkla bu pozitif rakamlar raporlanır ancak pozitif değerlerin sahipleri daima vardır ve daima ön plandadırlar.

Mali işler departmanı sermayedarlara ve devlete karşı da  baş sorumludurlar. Bunlara ek olarak diğer tüm birimlerin tedarikçilerine karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların hepsinin ortak bir dili vardır oda “RAKAMLAR”. Hal böyle olunca şirketlerde matematik düşünceyi 360 derece en fazla içselleştiren departmanda doğal olarak Mali İşler departmanı olmak durumunda kalır.  Oysa tüm birimlerin kendi verimlilik kriterlerini mümkün olduğunca  matematiğe  dökmesi ve her birimin  kendi içinde bir “mali işler” bakış açısına sahip olması şirketlerin  sürdürülebilirlikleri için önemlidir.

İşletmelerin amacı “Kâr elde etmek” olduğunu unutmayalım. Sürdürülebilir ekonomik boyut için bir işletmenin  düzenli olarak gelirlerinin giderlerinden daha fazla olması esastır.  Bu yüzden işletmedeki tüm sorumluluk merkezlerinin matematik bakış açısına en fazla sahip çıkan Mali İşler departmanlarına  pozitif  enerjiyle yaklaşmalarını öneririm. Tabi Mali İşler departmanlarındaki ekiplerinde iletişim süreçlerini sürekli geliştirmeleri ve raporlama dillerini her birimin kendisini daha iyi geliştirmesine hizmet edecek şekilde geliştirmesini bekleriz.

Departmanlar arası oluşabilecek çatışma risklerine karşı  tüm birimlerin  matematik bakış açısını daha iyi içselleştirmeleri içinde  sanırım biz yöneticilere basit gözüken büyük sorumluluklar düşüyor. Ancak bu bakış açısını şirketin  geneline yayabildiğimizde öncelikle  şirket içi  verimliliğin artması sağlanırken  bunun kendi özel hayatlarımıza  bile pozitif  yansıması kaçınılmaz olacaktır.

 

Leave a Comment